ZGODNOŚĆ Z CLP - OSTATECZNY TERMIN GHS DLA ETYKIET I KART CHARAKTERYSTYKI

image

Ostateczny termin zgodności z CLP dla substancji chemicznych zbliża się szybkimi krokami. Czy produkujesz, dostarczasz lub importujesz niebezpieczne substancje do UE? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że do 1 czerwca 2017 r. muszą one zostać sklasyfikowane, oznakowane i zapakowane zgodnie z przepisami CLP (Classification, Labelling and Packaging of chemicals).

Przed wprowadzeniem na rynek jakiejkolwiek mieszaniny chemicznej należy ustalić potencjalne zagrożenia, jakie stwarza ona dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz sklasyfikować ją zgodnie ze zidentyfikowanymi zagrożeniami. Twoje mieszaniny muszą być następnie oznakowane zgodnie z CLP, tak aby pracownicy i konsumenci byli świadomi ich szkodliwego działania, zanim się z nimi zetkną.

Dlaczego zmiany?

Celem nowego rozporządzenia jest ujednolicenie wielu różnych klasyfikacji i standardów oznakowania stosowanych w różnych krajach. Dzięki temu stosowanie niebezpiecznych chemikaliów i obrót nimi będzie bezpieczniejszy nie tylko w UE, ale na całym świecie, dzięki Globalnie Zharmonizowanemu Systemowi GHS ONZ. Cel jest jasny: jedna substancja, jedna etykieta - na całym świecie!

chemia

Wiele substancji i mieszanin chemicznych, takich jak detergenty, cementy, farby, kleje, tabletki do zmywarek, nawozy, olejki eteryczne itp. oraz mieszaniny przemysłowe może mieć niebezpieczne właściwości, które mogą stać się zagrożeniem, jeżeli nie będziemy się z nimi odpowiednio obchodzić. 90-95% wszystkich chemikaliów na rynku europejskim to preparaty - czyli mieszaniny substancji chemicznych (choć większość z nich nie jest niebezpieczna dla zdrowia), a to oznacza, że ogromna liczba produktów będzie musiała zostać przeklasyfikowana i ponownie oznakowana w celu spełnienia nowych wymogów.

Zmiany w klasyfikacji w ramach CLP

W ramach CLP nastąpiła bardziej subtelna zmiana w sposobie oceny klasyfikacji produktów mieszanych (lub rozcieńczonych); CLP kładzie mniejszy nacisk na wykonywanie prostych obliczeń dla mieszanin substancji chemicznych, a zamiast tego wymaga większej oceny "eksperckiej".

Aby przeklasyfikować i oznakować swoje substancje, ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) zaproponowała następujące wskazówki:

 • Wykorzystaj informacje dostarczone przez dostawcę w karcie charakterystyki (SDS)
 • Sprawdź Spis klasyfikacji i oznakowania ECHA, aby dowiedzieć się, jak inni sklasyfikowali i oznakowali odpowiednie substancje.
 • Skorzystaj ze zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania dla najbardziej niebezpiecznych chemikaliów na rynku UE
 • Wykorzystaj informacje o klasyfikacji i oznakowaniu od swoich dostawców, jeśli ponownie napełniasz, przepakowujesz lub ponownie przywozisz niebezpieczne chemikalia do UE bez zmiany ich składu.

Będziesz musiał zestawić wszystkie informacje, które posiadasz na temat swojego produktu i ocenić ich ważność. Następnie będziesz musiał ocenić swoje informacje w odniesieniu do kryteriów klasyfikacji i opracować nową klasyfikację. Do tego celu może być potrzebna osoba posiadająca fachową wiedzę techniczną, ponieważ w większości przypadków nie jest to zwykłe przestawienie się ze starej klasyfikacji na nową. Należy pamiętać, że metody obliczania niektórych klas zagrożenia zostały zmodyfikowane, a wartości graniczne stężenia, przy których konieczna jest klasyfikacja, również mogły ulec zmianie.

Pełną treść rozporządzenia CLP (jak również inne materiały pomocnicze) można znaleźć na stronie internetowej ECHA. Pomocne nowe strony poświęcone klasyfikacji prowadzą użytkownika przez kolejne etapy procesu klasyfikacji. Znajdują się tam również przydatne linki, dzięki którym można uzyskać informacje i szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania obowiązków i osiągania zgodności z CLP.

Nie zapomnij sprawdzić składu wszystkich swoich mieszanin, nawet tych, które nie zostały zaklasyfikowane w ramach CHIP, ponieważ teraz może być konieczna ich klasyfikacja.

Na koniec należy ponownie oznakować produkt zmienionymi informacjami i zaktualizować wszystkie karty charakterystyki, które są dostarczane klientom.

Zgodność z CLP - oznakowanie

Oprócz zmian w wymaganiach dotyczących klasyfikacji, CLP wprowadza nowe piktogramy, słowa sygnalizacyjne oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności do etykiet, aby informować użytkowników o zagrożeniach. Dla tych substancji i mieszanin, które są już na rynku, istnieje zwolnienie z ponownego etykietowania i przepakowywania do 1 czerwca 2017 r.

Elementy, które są wymagane na etykiecie CLP:

Zgodność z CLP - Opakowanie

Przepisy CLP wymagają, aby opakowanie używane dla substancji chemicznej musiało:

 • Zapobiegać wydostawaniu się substancji chemicznej.
 • Nie może ulec negatywnemu wpływowi substancji chemicznej.
 • Być wystarczająco mocne, aby wytrzymać normalne obchodzenie się z substancją.

Jeżeli opakowanie ma wymienne zamknięcie, musi ono nadal zapobiegać wydostawaniu się substancji chemicznej nawet po wielokrotnym użyciu, a niektóre substancje chemiczne sprzedawane ogółowi społeczeństwa muszą być wyposażone w zamknięcia zabezpieczone przed dziećmi i posiadać wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (zwykle mały trójkąt), aby ostrzec osoby niewidome i niedowidzące, że mają do czynienia z niebezpieczną substancją chemiczną.

Arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa

Zgodnie z GHS karta charakterystyki odgrywa istotną rolę w komunikacji zagrożeń, więc jeśli produkujesz lub dostarczasz mieszaniny chemiczne zawierające niebezpieczne substancje, do użytku profesjonalnego lub przemysłowego, musisz dostarczyć kartę charakterystyki wraz z produktami, aby uświadomić wszystkim pracownikom, jak należy się z nimi obchodzić, przechowywać i usuwać.

Karty charakterystyki muszą mieć format 16 rozdziałów, a informacje o zagrożeniach, w tym informacje dotyczące etykietowania, muszą być przedstawione w sekcji 2 (Identyfikacja zagrożeń). W Wielkiej Brytanii wymagane jest uwzględnienie zarówno starych klasyfikacji CHIP, jak i nowych klasyfikacji GHS do czasu zakończenia okresu przejściowego, który upływa 1 czerwca 2015 roku.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych podlegają rozporządzeniu REACH (Rejestracja, Ocena i Autoryzacja Substancji Chemicznych), a nie CLP.

Co te zmiany oznaczają dla Państwa?

Jeśli dostarczasz chemikalia, powinieneś:

 • Zapoznać się z tym, co jest wymagane od Twojej organizacji, przed 1 czerwca, i upewnić się, że rozumiesz, jakie są Twoje obowiązki wynikające z nowego rozporządzenia CLP.
 • Współpracować z innymi w swoim łańcuchu dostaw, aby upewnić się, że zmiany są zarządzane bezproblemowo.
 • Sprawdź, czy Twoje chemikalia są prawidłowo sklasyfikowane i czy etykiety produktów są dokładne.

Jeśli używasz chemikaliów, powinieneś:

 • Zwrócić uwagę na zmiany i sprawdzić, czy robisz to, co jest potrzebne do bezpiecznego stosowania substancji chemicznej. Jeśli jesteś pracodawcą, poinformuj o tych zmianach również swoich pracowników.
 • Porozmawiać z dostawcami chemikaliów, jeśli masz jakieś pytania lub jeśli nie rozumiesz wprowadzonych zmian.
 • Jeśli jesteś pracodawcą, zapewnij swoim pracownikom odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenia.
 • Postępuj zgodnie z udzielonymi poradami i aktualizuj etykiety w miejscu pracy oraz karty charakterystyki.

Jeśli nie masz pewności co do swoich obowiązków lub potrzebujesz pomocy w osiągnięciu zgodności z CLP, Hibiscus Plc może Ci pomóc; od ponad 30 lat drukujemy etykiety i dostarczamy rozwiązania dla przemysłu chemicznego i towarów niebezpiecznych.

Produkujemy oprogramowanie do klasyfikacji i etykietowania mieszanin, a także oprogramowanie do zarządzania kartami charakterystyki.

Drukujemy również standardowe i dostosowane do potrzeb klienta etykiety CLP dla mieszanin, a nawet dostarczamy dotykowe etykiety ostrzegawcze, etykiety do obsługi i wysyłki oraz etykiety do transportu.