Nie ignoruj bezpieczeństwa laboratorium: Ochrona próbek i danych

image

Bezpieczeństwo w laboratorium ma kluczowe znaczenie bez względu na rodzaj laboratorium, w którym pracujesz. Laboratoria medyczne muszą zachować poufność danych osobowych pacjentów, natomiast laboratoria farmaceutyczne i badania kliniczne są narażone na potencjalne ryzyko kradzieży lub manipulacji. Nawet laboratoria akademickie pracują z wrażliwymi próbkami, które muszą być odpowiednio zabezpieczone. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów zabezpieczenia próbek i danych przed ingerencją osób trzecich.

Etykiety zabezpieczające

Etykiety zabezpieczające przed manipulacją ulegają rozerwaniu lub rozpadają się na kawałki, jeśli ktoś próbuje je usunąć. Etykiety te dopasowują się do precyzyjnego kształtu probówek, fiolek lub pudełek do przechowywania, dzięki czemu każda próba otwarcia pojemnika jest oczywista dla właściciela i informuje go, że ktoś manipulował przy próbce. Zazwyczaj stosuje się je do zabezpieczania cennego lub wrażliwego materiału biologicznego, takiego jak sperma, komórki jajowe i zarodki, a także niebezpiecznych lub zakaźnych bakterii, wirusów i mikrobów podczas przechowywania lub transportu.

Etykiety do usuwania informacji wrażliwych

Często zachodzi konieczność wyrzucenia etykiet zawierających dane wrażliwe, takie jak informacje o pacjentach lub poufne dane eksperymentalne. Jednak po wyrzuceniu informacje te muszą pozostać poufne i bezpieczne, niezależnie od tego, gdzie trafią. Oto dwie szybkie i niedrogie opcje, które mogą pomóc trwale zablokować prywatne dane: etykiety termiczne i etykiety zaciemniające.

  • Etykiety termiczne bezpośrednie - Etykiety termiczne bezpośrednie są pokryte barwnikiem leukoidalnym, który zmienia kolor na czarny pod wpływem ciepła. Zazwyczaj etykiety te są drukowane za pomocą drukarki termicznej, która wytwarza pod wpływem ciepła litery, cyfry lub kody kreskowe. Gdy etykieta nie jest już potrzebna, można ją poddać sterylizacji w autoklawie, co spowoduje, że cała etykieta stanie się czarna, zasłaniając wszystkie poufne informacje.
  • Etykiety zaciemniające - te etykiety są wykonane z nieprzezroczystego materiału, który pozwala umieścić je na istniejących wcześniej etykietach, ukrywając wrażliwe próbki pacjentów lub informacje o produktach.

Funkcje bezpieczeństwa systemu LIMS

Jeśli Twoje laboratorium korzysta z systemu zarządzania informacją laboratoryjną (LIMS) w celu skutecznego śledzenia próbek, powinieneś upewnić się, że posiada on certyfikat ISO. Jest to szczególnie ważne w przypadku systemów LIMS opartych na chmurze. Chociaż tego typu systemy są łatwo dostępne, mogą być również sprzeczne z polityką bezpieczeństwa Twojej firmy. Posiadanie certyfikatu ISO (na przykład ISO/IEC 27001:2013) oznacza, że organizacja, z którą prowadzisz interesy, musi utrzymywać i stale doskonalić swój system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Istnieją również wytyczne dotyczące oceny i traktowania zagrożeń bezpieczeństwa informacji, które firma dostosuje do potrzeb Twojej firmy. W ten sposób możesz mieć pewność, że LIMS w chmurze, który uruchamiasz, zablokuje nieautoryzowany personel przed naruszeniem systemu.

Fizyczne środki bezpieczeństwa

Istnieje kilka sposobów na fizyczne zabezpieczenie laboratorium. Każde laboratorium, w którym pracowałem, używało kart-kluczy, aby ograniczyć liczbę osób mogących wejść na teren laboratorium. Chociaż karty kluczowe są podstawowym wyposażeniem laboratoriów naukowych i medycznych, często ograniczają one dostęp tylko do głównego wejścia do budynku. W przypadku laboratoriów akademickich oznacza to, że każdy, kto wejdzie do budynku, w tym studenci i pracownicy innych laboratoriów, będzie miał pełny dostęp również do Twojego laboratorium. Istnieje kilka sposobów, aby się przed tym zabezpieczyć. Jednym z rozwiązań jest wdrożenie technologii identyfikacji radiowej (RFID). Oznaczanie cennych próbek i sprzętu etykietami RFID pozwala na śledzenie ich losów i daje znać o ich usunięciu z laboratorium. Etykiety te pozwolą również zachować poufne informacje w tajemnicy przed nieupoważnionym personelem. Monitoring wizualny to kolejna warstwa bezpieczeństwa, którą można wykorzystać do ustalenia, czy ktoś ma niewłaściwy dostęp do próbek, zapasów lub wyników. Nie musi to być drogie rozwiązanie; wysokiej jakości miniaturowe kamery, które monitorują laboratorium, wraz z zapisem w chmurze, można nabyć po niskich kosztach. Jednak duże laboratoria farmaceutyczne, które przestrzegają surowych przepisów, takich jak Controlled Drugs and Substances Act (CDSA), ograniczających dostęp do kontrolowanych leków i innych substancji, mogą wymagać bardziej rozbudowanych systemów monitoringu wizualnego.

Opłacalne jest również posiadanie systemu monitorującego infrastrukturę laboratorium. Musisz wiedzieć, czy Twój sprzęt lub zbiorniki magazynowe pracują z najwyższą wydajnością, a żeby się o tym przekonać, potrzebujesz systemu, który powie Ci, czy parametry Twojego sprzętu zachowują się normalnie. Istnieją systemy oparte na chmurze, takie jak XiltriX, które monitorują takie rzeczy jak temperatura, wilgotność i obecność zanieczyszczeń w inkubatorach, Dewarach z ciekłym azotem i przepływach powietrza w laboratorium. Ponieważ są one oparte na chmurze, mogą natychmiast wysyłać ostrzeżenia, gdy coś jest wyłączone, co sprawia, że przerwy w dostawie prądu, niechciane zanieczyszczenia i manipulacje przy sprzęcie zmniejszają prawdopodobieństwo zniszczenia próbek i/lub zapasów.

Blockchain

Blockchain to system, który przechowuje dane w połączonych ze sobą blokach, łącząc je w łańcuch. Łańcuch ten posiada "hash", czyli formę komputerowego wyjścia, która jest określona przez informacje przechowywane na łańcuchu. Jeśli blok zostanie w jakikolwiek sposób zmanipulowany - na przykład przez kogoś, kto próbuje nim manipulować - hash zmieni się dla całego łańcucha, ostrzegając użytkowników, że przy danych coś majstrowano. Tylko osoby posiadające odpowiednie klucze szyfrujące mogą uzyskać dostęp do blockchaina, a ponieważ cały system jest zdecentralizowany (czyli przechowywany na wielu komputerach lub węzłach), każda zmiana dokonana w danych musiałaby być dokonana w każdej pojedynczej kopii blockchaina, z których każda znajduje się w innym miejscu. Blockchain jest wdrażany głównie w celu zabezpieczenia medycznych rejestrów zdrowia, ale został również wykorzystany do zabezpieczenia danych z łańcuchów dostaw farmaceutycznych i badań klinicznych.

Przy tak dużym zaangażowaniu w próbki, zapasy, sprzęt i wyniki, kluczowe jest zabezpieczenie wszystkiego w laboratorium. Rozwiązania te pomagają upewnić się, że wszystkie podstawy są zabezpieczone, jeśli chodzi o zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa, niezależnie od ich rodzaju. Oznacza to mniej zasobów przeznaczonych na śledzenie i wyszukiwanie skradzionych lub zmienionych danych i próbek, a więcej na śledzenie i wyszukiwanie próbek podczas badania.

LabTAG firmy GA International jest wiodącym producentem wysokowydajnych etykiet specjalistycznych i dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w badaniach.oraz dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w laboratoriach badawczych i medycznych, a także w instytucjach opieki zdrowotnej.