Korzyści wynikające z zastosowania oprogramowania RFID w służbie zdrowia i innych ważnych gałęziach przemysłu

image

Identyfikacja radiowa (RFID) stała się już kluczowym elementem wielu systemów zarządzania zapasami, wykorzystywanych do śledzenia różnych przedmiotów. Dotyczy to również służby zdrowia, gdzie technologia RFID może usprawnić śledzenie pacjentów, leków i środków medycznych w szpitalach, poprawiając efektywność i bezpieczeństwo poprzez cyfryzację tych procesów. Jednak aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje i korzyści, jakie oferuje technologia RFID, należy dysponować solidnym oprogramowaniem RFID, które pomoże zbierać i analizować wszystkie napływające dane. Technologia RFID jest już obecnie wykorzystywana w wielu branżach, w tym w logistyce, produkcji, handlu detalicznym i spedycji.

Korzyści wynikające z zastosowania dedykowanego oprogramowania RFID

Etykiety RFID oferują wiele korzyści w porównaniu z innymi systemami śledzenia, przede wszystkim możliwość skanowania w partiach i bez konieczności bezpośredniego widzenia. Jednak aby w pełni wykorzystać te cechy, zaleca się stosowanie stacjonarnych skanerów RFID. Skanery te będą wysyłać i odbierać dane z etykiet RFID w regularnych odstępach czasu, zapewniając obraz stanu zapasów w czasie rzeczywistym. Może to zmniejszyć koszty kontroli, ograniczyć konieczność zwrotów towarów, a także poprawić wydajność i dokładność personelu.

Wzrost ilości napływających danych będzie jednak wymagał oprogramowania, które będzie je gromadzić i umożliwiać ich sensowne wykorzystanie. Sklecone razem rozwiązania programowe mogą działać na krótką metę, ale ich utrzymanie może stać się kosztowne i często nie są one dobrze zintegrowane z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub systemem zarządzania magazynem (WMS).

W tym przypadku pomocne może być dedykowane oprogramowanie RFID. Można je dostosować do konkretnych potrzeb klienta, aby szybko dostarczało potrzebnych informacji. Dzięki temu można wykorzystać śledzenie RFID do odnajdywania aktywów lub sprzętu w czasie rzeczywistym, a także do monitorowania wykorzystania cennego sprzętu. Można również skonfigurować alerty, które będą przypominać użytkownikom o konieczności kalibracji lub wymiany sprzętu. Cenne przedmioty można szybko zidentyfikować i zlokalizować, a alerty informują, kiedy kończy się zapas określonych przedmiotów wielokrotnego użytku, dzięki czemu można je ponownie zamówić. Ponadto można śledzić elementy w trakcie ich przechodzenia przez proces produkcyjny. Może to pomóc w identyfikacji wąskich gardeł i poprawić wydajność.

System śledzenia RFID można również wykorzystać do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zakładu. Technologia RFID jest już powszechnie stosowana do kontroli dostępu do obszarów wrażliwych. Jednak dzięki połączeniu aktywnego sprzętu i oprogramowania RFID z systemem lokalizacji w czasie rzeczywistym, ten system śledzenia RFID może być również wykorzystywany do bezpiecznego monitorowania pracowników, nawet w przypadku samotnych pracowników. Oprogramowanie RFID można zaprogramować tak, aby wysyłało powiadomienia do współpracowników oraz osób udzielających pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia zdarzenia. Pomaga to zachować bezpieczeństwo pracowników i zapewnia szybsze przybycie pomocy w nagłych przypadkach.

Jakie funkcje powinno oferować oprogramowanie RFID?

Podejmując decyzję o wyborze oprogramowania RFID, należy zwrócić uwagę na kilka funkcji, które zapewnią efektywne śledzenie zapasów. Współpraca z wiarygodnym dostawcą oprogramowania pomoże w określeniu konkretnych wymagań i jest kluczem do zapewnienia sprawnego procesu wdrożenia. Oprogramowanie powinno zapewniać pełny wgląd w czasie rzeczywistym w dowolny obiekt lub lokalizację, umożliwiać konfigurowanie reguł i uprawnień dla różnych zmiennych, takich jak czas, temperatura i ruch, a także umożliwiać łatwe przeszukiwanie zapasów, dzięki czemu można szybko śledzić i wyszukiwać pozycje, znajdując ich dokładną lokalizację na mapach obiektu. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie dużych ilości zapasów, lokalizowanie zagubionego sprzętu czy zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, system śledzenia RFID powinien dostarczać wszystkie niezbędne dane w łatwo dostępnym interfejsie i w czasie rzeczywistym. Ponadto oprogramowanie musi nie tylko zaspokajać bieżące potrzeby firmy, ale także charakteryzować się elastycznością i skalowalnością, która pozwoli mu rozwijać się wraz z firmą. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę.

  • Projektowanie oparte na sieci WWW: Aplikacja internetowa sprawi, że nie będziesz musiał przebywać w biurze lub na komputerze służbowym, aby otrzymywać aktualizacje stanu zapasów. Oznacza to, że Ty i inni pracownicy możecie otrzymywać ważne aktualizacje i alerty na swój telefon lub tablet. Dzięki temu w razie wystąpienia zdarzenia, zgodnie z wybranymi kryteriami, można szybko podjąć odpowiednie działania.
  • Możliwość dostosowania do potrzeb: System śledzenia RFID musi być również w pełni i łatwo konfigurowalny, aby spełniał dokładnie Twoje potrzeby. Powinna istnieć możliwość tworzenia reguł, zarówno złożonych, jak i prostych, w celu wykrywania wszelkich odstępstw od protokołu lub naruszeń zasad bezpieczeństwa. Nie ma dwóch takich samych obiektów, a dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb pozwoli uzyskać znacznie lepsze wyniki i dostarczy więcej przydatnych danych.
  • Intuicyjne raportowanie: Poziomy zapasów powinny być regularnie rejestrowane, a każdy wywołany alarm powinien być odnotowywany w miarę jego występowania, wraz z informacją o sposobie postępowania i rozwiązania problemu. Pozwala to pracownikom na identyfikację trendów i planowanie przyszłych reakcji na sytuacje krytyczne. Szablony raportów są również wygodnym narzędziem do generowania niestandardowych raportów na podstawie kombinacji różnych parametrów.
  • Skalowalność: Niezależnie od wybranego oprogramowania RFID, powinno być ono w pełni skalowalne, aby mogło rozwijać się wraz z firmą. Technologia RFID stale się rozwija i jest wykorzystywana w coraz to nowszy i bardziej innowacyjny sposób. Oprogramowanie powinno dostosowywać się do tych nowych paradygmatów śledzenia i pomagać w ich wdrażaniu w miarę potrzeb.

RFID w służbie zdrowia

Celem większości oprogramowania RFID wdrażanego w służbie zdrowia jest minimalizacja błędów1. Można to osiągnąć poprzez identyfikację pacjentów za pomocą opaski RFID, którą można śledzić w czasie rzeczywistym, wykorzystując znaczniki RFID do śledzenia leków i medykamentów, co zmniejsza ryzyko podania niewłaściwego leczenia, oraz optymalizując śledzenie zapasów zasobów, dzięki czemu lekarze i pielęgniarki znają aktualny poziom zapasów.

Aby to osiągnąć, architektura oprogramowania RFID musi przechowywać i zarządzać odczytami z etykiet RFID znajdujących się w jej zasięgu oraz łatwo wyświetlać te dane użytkownikom końcowym. Najlepiej byłoby, gdyby łączność między poszczególnymi urządzeniami (czytnikami, urządzeniami i serwerami) była dostosowana do istniejącej infrastruktury placówki medycznej1. Większość szpitali udostępnia swoim pracownikom urządzenia mobilne, takie jak tablety, które umożliwiają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym o pacjentach, zaopatrzeniu i sprzęcie. W związku z tym w różnych placówkach opracowano i wdrożono już aplikacje mobilne, które ułatwiają wizualizację tych danych, a jednocześnie pozwalają personelowi na wprowadzanie własnych danych.

Niektóre przykłady zastosowania technologii RFID w służbie zdrowia obejmują system podawania leków, który automatycznie weryfikuje leki przed wygenerowaniem odpowiedniej recepty, eliminując w ten sposób ryzyko błędów popełnianych na papierze1. Dzięki temu systemowi udało się znacznie zmniejszyć liczbę zgłaszanych błędów po jego wdrożeniu. W innej placówce wdrożono system zarządzania i śledzenia służący do usprawnienia zarządzania zasobami medycznymi1. Dzięki temu czas reakcji był krótszy, ponieważ personel spędzał mniej czasu na poszukiwaniu sprzętu medycznego w swoich zasobach.

LabTAG firmy GA International jest wiodącym producentem wysokowydajnych etykiet specjalistycznychoraz dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w laboratoriach badawczych i medycznych, a także w placówkach służby zdrowia.

Referencje:

  1. RFID Technology for Management and Tracking: e-Health Applications. Álvarez López Y, Franssen J, Álvarez Narciandi G, Pagnozzi J, González-Pinto Arrillaga I, Las-Heras Andrés F. Sensors (Basel). 2018 Aug 13;18(8):2663