Jak etykiety RFID mogą unowocześnić Twoje laboratorium

image

W naszym poprzednim poście przedstawiliśmy podstawy działania identyfikacji radiowej (RFID). Krótko omówiliśmy również sposób, w jaki może ona pomóc naukowcom w laboratorium. Tutaj zajmiemy się bardziej szczegółowo wieloma zastosowaniami tej nowej technologii, w tym etykietami RFID, w środowisku badawczym.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie dla laboratoriów. Niezależnie od tego, czy jest to laboratorium kliniczne, w którym przechowuje się próbki krwi lub tkanek pacjentów, czy też laboratorium badań podstawowych przeprowadzające wrażliwe eksperymenty, prywatność i bezpieczeństwo są niezbędne. Oprócz konieczności ochrony cennych informacji, w laboratoriach często znajdują się również materiały niebezpieczne i wartościowy sprzęt, który musi być utrzymywany w bezpiecznym stanie. W związku z tym dostęp do laboratorium musi być kontrolowany, a nawet gdy już się w nim znajdzie, należy stosować praktyki mające na celu ochronę poufnych informacji i cennych materiałów.

Technologia RFID może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa laboratorium dzięki zastosowaniu etykiet RFID. Te innowacyjne etykiety mogą być stosowane do sprzętu o wysokiej wartości, a także do ważnych próbek i materiałów. Oznaczanie cennego sprzętu etykietami RFID pozwala na śledzenie go i daje znać, jeśli zostanie on usunięty z laboratorium. Co więcej, etykiety RFID na próbkach pozwalają zachować poufne informacje w tajemnicy przed jakimkolwiek nieupoważnionym personelem. W przeciwieństwie do tekstu do odczytu, a nawet kodów kreskowych, które mogą być zeskanowane przez każdego, kto posiada ręczny skaner, etykiety RFID mogą być zaszyfrowane w celu ochrony zakodowanych danych, co zapewnia poufność informacji wrażliwych.

Śledzenie próbek

Śledzenie aktywów lub zarządzanie aktywami odnosi się do śledzenia lokalizacji, statusu, harmonogramu konserwacji i innych ważnych informacji dotyczących aktywów fizycznych. Celem każdego laboratoryjnego systemu śledzenia aktywów jest zapewnienie skuteczności kontroli aktywów i zminimalizowanie strat. Ma to również kluczowe znaczenie w środowisku badawczym, gdzie trudne do zastąpienia okazy muszą być dokładnie śledzone, a sprzęt o wysokiej wartości musi być utrzymywany w stanie gotowości do pracy.

W laboratorium, technologia etykiet RFID zaprojektowana przez LabTAG może być wykorzystywana do śledzenia próbek, aktywów laboratoryjnych i sprzętu. Etykietowanie RFID cennych okazów pomaga zapewnić, że próbki nie zostaną utracone i że pozostaną one wyraźnie i bezpiecznie zidentyfikowane, a informacje będą łatwo dostępne. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś znaleźć konkretną próbkę w zatłoczonej zamrażarce, wiesz jak bardzo może to być czasochłonne. Zazwyczaj wymaga to wyjęcia każdego pudełka, jednego po drugim, i sprawdzenia każdej pojedynczej próbki znajdującej się w środku. Może to nie tylko spowodować potencjalne rozmrożenie sprawdzanych próbek, co zagraża ich integralności, ale także podnieść temperaturę samej zamrażarki, ryzykując zachowanie wszystkich cennych próbek. Alternatywnie, śledzenie próbek za pomocą technologii RFID pozwala na precyzyjne zlokalizowanie próbki, zanim jeszcze otworzymy drzwi zamrażarki. Ponadto identyfikacja aktywów i sprzętu laboratoryjnego pozwala na zaplanowanie niezbędnych prac konserwacyjnych i serwisowych, a także konserwacji zapobiegawczej oraz pomaga śledzić aktywa, których cykl życia dobiegł końca i które należy wymienić.

Ponadto technologia etykiet RFID ma również zastosowanie w środowisku zwierząt powszechnie wykorzystywanym w ośrodkach badawczych. Etykiety RFID można umieszczać na klatkach używanych do przetrzymywania zwierząt. Na etykietach tych można zakodować numer protokołu, identyfikatory zwierząt, wykonane zabiegi i podawane leki. Etykiety te umożliwiają również automatyczne śledzenie klatek w pomieszczeniach i poza nimi.

Kontrola inwentarza

Dobrze zarządzany łańcuch dostaw ze zintegrowaną kontrolą zapasów jest podstawowym elementem właściwego zarządzania laboratorium i zapewnia, że wyniki, dokładność i bezpieczeństwo pacjenta nie są zagrożone. Doskonałym sposobem zarządzania zapasami jest w pełni skomputeryzowany system etykiet RFID, który umożliwia śledzenie produktu od momentu umieszczenia go w szafce do momentu wyjęcia go na czas zabiegu. Ponadto możliwość zakodowania informacji na chipie RFID umożliwia śledzenie zużytej ilości, dostawcy i daty ważności. Połączenie tych danych ze zautomatyzowaną bazą danych zapewnia, że wiesz dokładnie, co masz na stanie, a także upraszcza proces zamawiania i zapewnia łatwy dostęp do informacji o dostawcy. Jeśli kiedykolwiek rozpocząłeś eksperyment tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że brakuje Ci kluczowego odczynnika, wiesz jak bardzo może to być frustrujące. Może to prowadzić do straty czasu, materiałów i zasobów, a także kosztownych przesyłek z dnia na dzień. Ponadto, w przypadku wielu użytkowników w laboratorium, niewłaściwa kontrola zapasów może również skutkować nadmiernym zamawianiem niektórych odczynników, co prowadzi do spiętrzenia niepotrzebnych kosztów i zwiększenia ilości odpadów w laboratorium.

Co więcej, korzyści wynikające z zastosowania etykietowania RFID stają się jeszcze bardziej widoczne, gdy podejmuje się i przeprowadza pełne liczenie zapasów. W większości przypadków jest to czynność wykonywana ręcznie, a w bardziej zaawansowanych środowiskach stosuje się systemy kodów kreskowych. Niemniej jednak oba podejścia są niezwykle czasochłonne, a przeprowadzenie pełnego audytu zapasów zajmuje zazwyczaj kilka dni. W związku z tym wielu kierowników laboratoriów domaga się rozwiązania, które zautomatyzowałoby proces inwentaryzacji i pozwoliło im poświęcić więcej czasu na prowadzenie eksperymentów.

Wdrożenie systemu etykietowania RFID stanowi wyczekiwane rozwiązanie, które pozwoli złagodzić tę sytuację. Dzięki czytnikom RFID umieszczonym w kluczowych punktach laboratorium wszystkie zapasy, takie jak odczynniki, są stale śledzone, co pozwala na rozliczanie zapasów w czasie rzeczywistym, zapewniając ich dokładne poziomy.

W związku z tym staje się jasne, że stosowanie etykiet RFID zapewnia kilka korzyści, których nie oferują tradycyjne etykiety ani kod kreskowy, a także, że etykiety RFID wprowadzają korzyści związane z efektywnością skali:

  1. Automatyzacja procesu zarządzania zapasami poprzez dokładne śledzenie sprzętu laboratoryjnego, zapasów i próbek w czasie rzeczywistym.
  2. Znaczne oszczędności kosztów związane z wymianą zagubionych lub zniszczonych próbek.
  3. Znaczne oszczędności kosztów ogólnych poniesionych w związku z niepotrzebnymi poziomami zapasów i wygórowanymi opłatami za wysyłkę w ostatniej chwili.
  4. Wysoce efektywna wydajność operacyjna z większą siłą roboczą skupioną na prowadzeniu opłacalnych eksperymentów.

Zapytaj nas teraz o bezpłatną ocenę tego, jak nasza technologia etykiet RFID może w opłacalny sposób usprawnić działania laboratoryjne w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego zwrotu z inwestycji.

LabTAG firmy GA International jest wiodącym producentem wysokowydajnych etykiet specjalistycznych i dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w badaniach naukowych.oraz dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w laboratoriach badawczych i medycznych, a także w placówkach służby zdrowia.

Poznaj nasze rozwiązania RFID