Dlaczego zgodność z przepisami ma znaczenie - ratowanie życia, zapobieganie wypadkom i ochrona pracowników.

image

Dlaczego zgodność z przepisami OSHA ma znaczenie?

W latach 70-tych OSHA ustanowiła dopuszczalne limity narażenia (PEL) w odniesieniu do przepisów bezpieczeństwa chemicznego. Wraz z upływem czasu pojawiły się informacje na temat zagrożeń związanych z narażeniem na działanie substancji chemicznych, co spowodowało dostosowanie przepisów bezpieczeństwa przez OSHA. Norma OSHA Hazard Communication 1910.1200 określa przepisy, które zapewniają pracownikom "prawo do wiedzy" o zagrożeniach chemicznych.

Narażenie na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy naraża wszystkich pracowników na ryzyko szkód medycznych i fizycznych. Federalne, stanowe i lokalne przepisy bezpieczeństwa środowiskowego istnieją z następujących powodów - ochrona środowiska, ochrona pracowników, zapobieganie wypadkom i ratowanie życia.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące bezpieczeństwa chemicznego, takie jak norma OSHA/GHS, kluczem do ich przestrzegania jest właściwa identyfikacja zagrożeń oraz pisemny plan, który można przeszkolić, jest dostępny i dostępny dla pracowników. Utrzymywanie aktualnego planu komunikacji w zakresie zagrożeń, który zawiera karty charakterystyki oraz informacje o sytuacjach awaryjnych, zapewnia pracownikom gotowość do podjęcia działań w razie wystąpienia zagrożenia.

Identyfikacja i oznakowanie zagrożeń takich jak chemikalia, odpady i inne niebezpieczne obszary jest ważnym krokiem w ochronie miejsca pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o ostrzeżenie pracowników przed kontaktem z niebezpiecznymi chemikaliami za pomocą etykiety GHS, czy też o powiadomienie służb ratowniczych o zagrożeniach za pomocą diamentu NFPA (patrz poniżej), identyfikacja i komunikacja zagrożeń jest niezwykle ważna dla bezpiecznego środowiska pracy.

przepisy

Wyjście poza zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami środowiskowymi na poziomie podstawowym spełnia wymogi odpowiedzialności prawnej, jaką firmy ponoszą wobec swoich pracowników i środowiska, tylko na tym podstawowym poziomie. Wyjście poza podstawowy poziom zgodności może zapobiegać wypadkom, ratować życie i chronić pracowników na poziomie wykraczającym poza zobowiązania prawne.

Jakie kroki mogę podjąć, aby wyjść poza zgodność z przepisami?

  • Myślenie przyszłościowe: Patrz w przyszłość w zakresie potrzeb bezpieczeństwa w zakładzie (znaki, etykiety, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych itp.)
  • Wdrożenie i szkolenie: Stwórz pisemny plan, na podstawie którego wszyscy pracownicy przejdą odpowiednie szkolenie.
  • Monitorowanie i ocena: Przegląd wdrożonych planów bezpieczeństwa pod kątem potencjalnych problemów.
  • Dostosowywanie: Dostosuj swój plan bezpieczeństwa tam, gdzie jest to konieczne.
  • Ustalanie priorytetów: Ochrona pracowników jest absolutnym priorytetem - zgodność z przepisami jest na drugim miejscu.