Czym jest REACH?

image

Czym jest REACH?


REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego przemysłu chemicznego. Promuje on również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje w celu ograniczenia liczby testów na zwierzętach. 

Zasadniczo REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych; nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale także w naszym codziennym życiu, na przykład w środkach czyszczących, farbach, a także w artykułach takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego też rozporządzenie to ma wpływ na większość przedsiębiorstw w całej UE.

REACH nakłada ciężar dowodu na przedsiębiorstwa. Aby spełnić wymogi rozporządzenia, przedsiębiorstwa muszą określić i zarządzać ryzykiem związanym z substancjami, które produkują i wprowadzają do obrotu w UE. Muszą one wykazać ECHA (European Chemicals Agency), w jaki sposób dana substancja może być bezpiecznie stosowana, a także muszą poinformować użytkowników o środkach zarządzania ryzykiem.

Jeżeli nie można zarządzać ryzykiem, organy mogą ograniczyć stosowanie substancji na różne sposoby. W dłuższej perspektywie czasowej najbardziej niebezpieczne substancje powinny zostać zastąpione mniej niebezpiecznymi.

Skrót REACH oznacza Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Weszła ona w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.

Jak działa REACH?
REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji o właściwościach i zagrożeniach związanych z substancjami.

Przedsiębiorstwa muszą zarejestrować swoje substancje i aby to zrobić, muszą współpracować z innymi przedsiębiorstwami, które rejestrują tę samą substancję.

ECHA otrzymuje i ocenia poszczególne rejestracje pod kątem ich zgodności, a państwa członkowskie UE oceniają wybrane substancje w celu wyjaśnienia początkowych obaw dotyczących zdrowia ludzkiego lub środowiska. Władze i komitety naukowe ECHA oceniają, czy można zarządzać ryzykiem związanym z substancjami.

Władze mogą zakazać stosowania substancji niebezpiecznych, jeżeli nie da się opanować ich ryzyka. Mogą również podjąć decyzję o ograniczeniu stosowania lub uzależnieniu go od uzyskania wcześniejszego zezwolenia.

Wpływ rozporządzenia REACH na przedsiębiorstwa
REACH ma wpływ na szereg przedsiębiorstw w wielu sektorach, nawet tych, które mogą nie myśleć o sobie jako o przedsiębiorstwach zajmujących się chemikaliami.

Ogólnie rzecz biorąc, w ramach REACH możesz pełnić jedną z tych ról:

  • Producent: Jeśli produkujesz chemikalia, albo do użytku własnego, albo do zaopatrywania innych ludzi (nawet jeśli są one przeznaczone na eksport), to prawdopodobnie będziesz miał pewne ważne obowiązki w ramach REACH.
  • Importer: Jeśli kupujesz coś spoza UE/EOG, prawdopodobnie masz pewne obowiązki w ramach REACH. Mogą to być pojedyncze chemikalia, mieszaniny przeznaczone do dalszej sprzedaży lub produkty gotowe, takie jak ubrania, meble lub wyroby z tworzyw sztucznych.
  • Użytkownicy końcowi: Większość firm używa chemikaliów, czasami nawet nie zdając sobie z tego sprawy, dlatego też musisz sprawdzić swoje obowiązki, jeśli masz do czynienia z jakimikolwiek chemikaliami w swojej działalności przemysłowej lub zawodowej. Możesz mieć pewne obowiązki w ramach REACH.
  • Przedsiębiorstwa z siedzibą poza UE: Jeśli są Państwo firmą z siedzibą poza UE, nie są Państwo zobowiązani do przestrzegania przepisów REACH, nawet jeśli eksportują Państwo ich produkty na obszar celny Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za spełnienie wymogów REACH, takich jak rejestracja, spoczywa na importerach mających siedzibę w Unii Europejskiej lub na jedynym przedstawicielu producenta spoza UE mającego siedzibę w Unii Europejskiej.